Känslan att tappa fotfästet

Känslan av att sorgsenheten är mer övervägande än glädjen. Att små saker känns oproportionerligt ansträngande. Att inte räcka till för varken sig själv eller sin omgivning. Att inte se tydligt. Att ha en klump i magen av ledsamhet och oro. Att skjuta på saker som är viktiga för att orken inte finns och för att man inte riktigt kan se meningen att engagera sig i dem. Att inte veta om man valt rätt för framtiden. Att inte känna inspiration för det man gör. Att känna tvivel för vikten av ens egen existens. Att känna tvivel inför att vara uppskattad och älskad. Hur länge kan man bära på det?
 
 
"Själv han är mig alla dagar nära, för var särskilt tid med särskilt nåd."
"Som din dag så skall din kraft ock vara - detta löfte gav han mig."
"Hjälp mig, Herre, att vad helst mig händer taga ur din trogna fadershand. Blott en dag ett ögonblick i sänder tills jag nått det goda land."

Kommentera inlägget här :